Publisert: 20.03.2017

Synteser 2015

Økt forskning styrker behovet for systematiske kunnskapsoppsummeringer. Utredningen Miljø21, som ble overlevert Norges forskningsråd 2014, anbefaler at det opprettes et nasjonalt senter for syntese av miljøforskning.

ciens-rapport-2-2015.jpg

CIENS-instituttene har bred kompetanse innen feltet miljø og samfunn, og ønsker å styrke aktiviteten når det gjelder slike kunnskapsoppsummeringer.

CIENS har valgt området bærekraftig byutvikling som sitt hovedsatsingsområde og det er naturlig at utarbeiding av slike synteser i første omgang konsentreres om dette området. Virksomheten kan da inngå som en naturlig del av det planlagte CIENS Urban, Senter for bærekraftig utvikling. Med bakgrunn i den metodekompetansen som bygges opp, vil man også kunne gjennomføre kunnskapsoppsummeringer på andre områder der CIENS-instituttene har kompetanse.

Prosjektleder har vært Harald Aas på TØI.

Her kan du last ned og lese Kunnskapsoppsummeringer som grunnlag for bedre beslutninger - Utredning av et mulig syntesesenter i CIENS, CIENS rapport 2-2015.