Publisert: 19.12.2014

CIENS strategi 2013-17

CIENS strategi og forskningssamarbeid

Forsiden til CIENS strategien for 2013-17
Forsiden til CIENS strategienfor 2013-17

Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet, økonomi og ressursforvaltning. Samtidig vil forskning og utredning bli mer konkurransepreget og mer internasjonalisert. I en slik framtid blir faglig kvalitet og kapasitet, serviceressurser og ikke minst internasjonalt nettverk og partnerskap i økende grad konkurransefortrinn.

Ny CIENS strategi for perioden 2013 - 2017 ble vedtatt av styret 15. mai 2013. Les hele CIENS strategien for 2013 - 2017 som pdf her.

Strategien erstatter den første felles faglige strategien og forskningsprogrammet (CIENS Fagprogram - SACRE) som du kan lese mer om her.

Medlemskapet i Partnership for European Environmental Research (PEER) som kom på plass i 2013, gir CIENS-partnerne svært gode muligheter til å delta i europeisk forskningssamarbeid. Les mer om medlemskapet i PEER her.

Miljøprøvebanken ble tildelt CIENS som en nasjonal oppgave i 2012. Les mer om Miljøprøvebanken her.

Global Change eller de globale miljøutfordringene er et viktig fokus for CIENS. Les mer om hvordan norsk forskning kan bidra her.

Notatet «Flom og skred i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima. Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra?» ble introdusert under CIENS-uka 2013. Les mer om notatet her.