Publisert: 11.12.2014

Om CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

Fra åpningen av Toppsenteret i 2013
Fra åpningen av Toppsentereti 2013 📷 Foto: Ingunn Trones, NILU

Sammen utgjør vi Norges, og et av Europas, største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn. Samarbeidet vil utnytte denne brede felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for framtiden.

Flere av CIENS instituttene er lokalisert i CIENS-bygningen i Forskningsparken som er i gangavstand fra Universitetet i Oslo på Blindern. Les mer om kontaktinformasjon, adresser og veibeskrivelse her.

Ny strategi for 2013-2017 ble vedtatt våren 2013. Les mer om den og forskningssamarbeidet her.

CIENS-bygningen ble offisielt åpnet i november 2006. Les mer om CIENS bygningen her.

CIENS toppsenter med moderne møte- og konferanselokaler ble åpnet våren 2013. Les mer om CIENS toppsenteret her.