Publisert: 15.11.2016

Urban naturs helseeffekter og økonomisk verdi: En systematisk gjennomgang

Urban natur har positive helse effekter. Forskning har vist at urban natur kan gjenopprette kognitiv tretthet og hjelpe med å opprettholde fokus. Positive effekter av urban natur er funnet ved psykiske lidelser. Også forekomsten av hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, dødelighet og andre helseproblemer er redusert. Det er også påvist terapeutiske effekter av hagebruk samt redusert kriminalitet knyttet til grønnere omgivelser i byer. Men de økonomiske verdiene av disse helseeffektene har bare i begrenset omfang blitt studert.

ciens-synt-urban-natures-health-effects.jpg

En systematisk gjennomgang av litteraturen som anslår helseeffekter av urban natur i pengeverdi, gir 10 artikler. Fire av disse er fagfellevurderte tidsskriftartikler og en er et bokkapittel, mens de øvrige fem er rapporter.

Ytterligere forskningsinnsats er derfor nødvendig. For det først trengs mer forskning for å beregne pengeverdiene av andre helseeffekter fra urban natur, som for eksempel på depresjon og på fedme. For det andre er det nødvendig med case-studier utenfor USA, Storbritannia og Sør-Korea for å få mer representative resultater, samt å bidra til globale økonomiske estimater av helseeffektene av urban natur. For det tredje trengs mer innovativ forskning, spesielt for å identifisere årsakssammenhenger mellom urban natur og dens helseeffekter.

De gunstige helsemessige effektene av urban natur og deres økonomiske verdier bør studeres i sammenheng med andre goder av urban natur, inkludert konvensjonelle ikke markedsmessige pengeverdier.

Hele CIENS syntesen finner du her: X. Chen, 2016, Urban nature’s health effects and monetary valuation: a systematic review. NINA Rapport 1278, 28 sider.

Les mer om de andre CIENS syntesene utgitt 2016 her.