Publisert: 14.01.2014

Unges etablering på boligmarkedet – er stigen trukket opp?

Tiltak og ordninger for at unge lettere skal komme seg inn på et stadig vanskeligere boligmarked ble presentert av NIBR-forskere på det første av årets CIENS frokostmøter 30. januar. Husbanken har bestilt forskningsprosjektet, og Edle Holt, seniorrådgiver der, kommenterte resultatene. Presentasjonene fra seminaret finner du lenger ned på denne siden.

Bilde fra CIENS frokostseminar om Unges etablering på boligmarkedet i januar 2014.
Bilde fra CIENS frokostseminarom Unges etablering på boligmarkedet i januar 2014. 📷 Inger Lise Næss, NIBR

Bakgrunnen for rapporten er den sterke eierlinja i Norge, og hvordan unge i etableringsfasen (20–35 år) skal klare å komme seg inn på et boligmarked der prisene har økt jevnt de siste 20 årene. I tillegg har kravet til egenkapital økt sterkt.

Forskerne foreslår tiltak og ordninger i rapporten som kan gjøre det enklere for unge å skaffe seg egen bolig, som for eksempel økt bruk av fastrentelån, redusert krav til egenkapital eller å utvide BSU-ordningen.

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Husbanken, ble presentert på et frokostseminar i Forskningsparken torsdag 30. januar 2014.

Presentasjonene fra seminaret finner du her: 
Katja Johannessen og Kim Astrup (NIBR) 
Edle Holt (Husbanken) 

Se også emneknaggen #CIENSfrokost for tvitring fra møtet.