Publisert: 08.05.2017

To store tverrfaglige byprosjekter til CIENS

CIENS leder 2 nye tverrfaglige byprosjekter i Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK.

akerselva_vaterland.jpg
📷 Wikimedia Commons

6 av de totalt 63 prosjekter som søkte, deler på totalt 70 millioner kroner ble det kjent i slutten av april.

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Tett på offentlige ledere

NIBR, By- og regionforskningsinstituttet ved HiOA, leder et nytt forskningsprosjekt om utfordringer og dilemmaer byene møter når de skal bli grønnere og mer bærekraftige i framtida.

Prosjektet GREENGOV (Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation) skal ta for seg utfordringene og dilemmaer offentlige ledere står ovenfor når de fremmer det grønne skiftet, og ikke minst hvordan de følger disse opp. Forskerne skal følge hvordan disse strategiene påvirker utfallet og målet om å gjøre byene grønnere og mer bærekraftige.

undefined– Dette blir et spennende prosjekt for forskningsgruppa, men også for Oslo kommune, fordi vi skal samarbeide så tett om omstillingen de nå skal gjennomføre i byen. At vi også har fått med partnere som jobber i sør vil også gi oss et internasjonalt perspektiv, sier prosjektleder Hege Hofstad ved NIBR.

Forskerne skal samarbeide tett med Oslo kommune. Særlig Klimaetaten, som er koordinerende enhet for innføringen av det nye klimabudsjettet i kommunen. Budsjettet er ment å være et styringsverktøy som skal få til det grønne skiftet også i praksis.

Klimaendringer og urbanisering er globale faktorer alle byer må forholde seg til, så her er det et potensiale for kunnskapsoverføring både mellom byer og mellom land. Prosjektet involverer derfor to andre nordiske storbyer; København og Gøteborg, samt Cape Town.

Forskningsprosjektet involverer forskere fra partnere i CIENS, Transportøkonomisk institutt (TØI) og Universitetet i Oslo, men også Universitetet i Cape Town, Universitetet i Roskilde og Mistra Urban Futures i Gøteborg.

Vannsensitivt og klimatilpasset samfunn

«New Water Ways» skal undersøke og utforske hvordan rådende vannforvaltning i byer kan omdannes for å skape et vannsensitivt og klimatilpasset samfunn. Prosjektet beveger seg ut over dagens konvensjonelle urbane vannforvaltning, særlig for håndtering av overvann som er aktualisert med økt frekvens og mengden nedbør som følge av klimaendringer.

- Vårt arbeid vil hjelpe norske byer til å være i førersetet ved overgangen til bærekraftig urban vannforvaltning; fra drenerte byer til grønne, levende, klimatilpassede og vannfølsomme byer, sier Isabel Seifert-Dähnn, forsker i NIVA og leder av prosjektet.

Prosjektet samler en mangfoldig gruppe partnere fra forskning, næringsliv og offentlig forvaltning i et felles løft for å løse vannrelaterte utfordringer i byene. Prosjektet legger til grunn en helhetlig tilnærming til dagens norske vannforvaltningssystemer, herunder å identifisere barrierer og potensielle utløsere for overgang til et vannsensitivt og klimatilpasset samfunn.

Prosjektgruppen - som i tillegg til NIVA består av CIENS partnerne NINA og Universitetet i Oslo, men også NTNU, Alterra i Nederland, innovasjonsaktøren SoCentral, DNV-GL og Oslo Vann- og avløpsetat - vil ha et utvalg kjerneområder i Oslo som case-studier.  Prosjektet vil videre kunne oppskaleres til å inkludere også Bergen og Trondheim, og vil trekke lærdom fra København og Amsterdam.

- Våre resultater vil komme til nytte for urbane vannforvaltere, bedrifter, akademia og allmennheten, avslutter Isabel Seifert-Dähnn.