Publisert: 2012

Rasmus Hansson er daglig leder på CIENS Toppsenter

Rasmus Hansson har startet sitt engasjement som daglig leder for CIENS Toppsenter.

Rasmus Hansson
Rasmus Hansson

CIENS Toppsenter skal være en arena for styrket tverrfaglig forskning, kommunikasjon og innovasjon. Senteret bygges nå på toppen av CIENS-bygget, og skal stå klart i mai 2013. Rasmus Hansson skal jobbe sammen med de mange som er involvert i CIENS-aktiviteter om å utvikle et program som ledelsen i instituttene vedtar og setter i verk. Han skal også jobbe med å utvikle samarbeidet med eksterne partnere, prosjektutvikling og sponsorsamarbeid.

Toppsenteret skal være en faglig og sosial møteplass for CIENS, Forskningsparken og Universitetet i Oslo og deres nettverk og samarbeidspartnere. Ambisjonen er å skape en helt ny møteplass for CIENS, våre nære samarbeidspartnere og ulike sektorer i samfunnet; industri, næringsliv, forvaltning, politikk, media etc. Aktivitetene på senteret skal fortrinnsvis ha karakter av tverrfaglig formidling og kommunikasjon, og skal i stor grad være integrert med aktivitetene innen forsknings- og innovasjonsmiljøene i CIENS.

Rasmus Hansson, som mange kjenner fra jobben som generalsekretær i WWF-Norge, mener det er for tidlig å komme med noen programerklæring nå, men han er klar på betydningen av forskningssamarbeid og formidling: – Vi står overfor en tidsepoke med store og kanskje drastiske endringer. Vi må i gang med planleggingen av hvordan vi skal møte dette. Det er avgjørende for samfunn, miljø og forskningen selv at fagfolk innenfor samfunn og miljø sammenstiller kunnskapen sin så den blir relevant for beslutningstakere. De må kapre dagsordenen og blir tydeligere premissgivere. CIENS-instituttene produserer nøkkelkunnskap og mange er gode på kommunikasjon allerede, men likevel, det er et stort potensial for å øke formidlingsaktiviteten, og bidra mer til at politiske beslutninger er basert på kunnskap, mener Hansson.

Han melder – med et visst glimt i øyet – at kanskje forskningen har noe å lære av miljøbevegelsen: - Jeg vet godt at mange forskere er irritert over at miljøbevegelsen dominerer den offentlige dagsordenen på forskernes felt. Men ta det heller som en utfordring, dere kan sette dagsorden selv, oppfordrer han.

Rasmus Hansson har vært generalsekretær i WWF-Norge 12 år. Han har også 15 år i Norsk polarinstitutt ved siden av jobber i Miljøverndepartementet og i Norad. Hansson er cand.real i biologi.

Bilde viser den nye daglige lederen på taket av CIENS bygningen hvor CIENS Toppsenter begynner å ta form.

Les mer om Toppsenteret her.