Publisert: 22.12.2017

Ny ledelse i CIENS

CIENS har fått ny ledelse. Gunnar Lindberg fra TØI er valgt til ny styreleder og Kjell Arne Hagen fra CICERO er ansatt som daglig leder.

Gunnar Lindberg (f.1961) er administrerende direktør ved Transportøkonomis institutt (TØI) siden 2013. Tidligere har han vært forskningssjef ved Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige hvor han ledet instituttets transportøkonomiske enhet i Stockholm og forskningsavdelingen Samhälle, Miljö och Transporter. Han er utdannet samfunnsøkonom og har en doktorgrad i økonomi fra Örebro universitet.

Kjell Arne Hagen (f. 1955) har jobbet i CICERO siden 1991 som kontorsjef/forskningskoordinator (1991-2000), assisterende direktør (2001-2017), konstituert direktør i tre perioder, og siden august 2017 som spesialrådgiver. Han har tidligere jobbet i Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet og i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. Han er utdannet statsviter med hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.