Publisert: 2008

Norges forskningsråd møtte fagledelsen i CIENS

Tverrfaglig forskning gir kunnskapsgrunnlag for effektiv miljøpolitikk og er selve grunnideen for forskningssenteret CIENS. Det gjør CIENS til en sentral aktør i norsk miljøforskning. Divisjonsstyret for store satsinger som har miljø- og klimaforskning som ett av sine hovedansvarsområder, benyttet sitt aprilmøte til å bli kjent med CIENS gjennom et besøk som omfattet både omvisning, presentasjoner og meningsutveksling.

nfr-deligasjon-i-ciens.jpg
Kilde: Norges forskningsråd