Publisert: 03.04.2014

NFR strategi for instituttsektoren

Forskningsrådet legger opp til færre og større forskningsinstitutter i sin strategi for instituttsektoren som ble vedtatt i februar. Dette vil styrke og videreutvikle instituttenes særegne rolle i FoU-systemet, også i internasjonal konkurranse som blir stadig viktigere de nærmste årene.

forside rapport om instituttsektoren.jpg Forside NFR-rapport om Instituttsektoren
Forside NFR-rapport om Instituttsektoren

I strategien for 2014 til 2018 foreslår Forskningsrådet (NFR) å øke basisbevilgningene til forskningsinstituttene, men også utvikle rutiner for når et institutt kan tas med eller fjernes fra denne ordningen. Kravene for en slik basisfinansiering og overordnende perspektiver som kan videreutvikle sektoren diskuteres mellom departementene, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og NFR.

Strategien foreslår en finansieringsmodell som stimulerer til tettere samarbeid og fusjoner innen sektoren, og mot UoH-sektoren også utenfor Norge. CIENS blir trukket fram som et eksempel på initiativ til samarbeid NFR tenker seg.

Den påpeker behovet for å videreutvikle og styrke instituttenes evne og mulighet til å delta i internasjonalt forskingssamarbeid, også innenfor EU hvor andelen av de norske forskningsmidler øker. 

Les mer om strategien her på Forskningsrådets nettsider.