Publisert: 05.11.2013

Naturmangfold under press i storbyen

Truslene mot artsmangfoldet og verdifulle naturtyper i pressområder som Oslo, ble diskutert på Frokostseminaret til CIENS i går, 14. november.

De 4 presentasjonene er nå lagt ut.