Publisert: 16.06.2017

Natur- og kulturmiljøer som goder for bybefolkningen

Oslo vokser. For å sikre en bærekraftig byutvikling har politikerne vedtatt å fortette bebyggelse og infrastruktur innenfor dagens byggesone. Gjenværende utendørsområder og eldre bebyggelse kan da komme under press.

ciensfrokost-1-140617.jpg

Natur- og kulturmiljøer utgjør imidlertid en viktig ressurs for befolkningen og gir karakter til lokale byområder. Dette er et bredt tema som det knytter seg mange ulike problemstillinger til:

  • Hva kjennetegner gjenværende natur- og kulturmiljøer innenfor byggesonen?

  • Hvordan oppfattes disse områdene av lokalbefolkningen?

  • Hvem bruker disse områdene og på hvilke måter?

  • Hvordan kan slike områder ivaretas i byen og tilrettelegges for en variert befolkning med ulike behov?

Med midler fra Klima- og miljødepartementet har forskere fra NINA, NIKU og TØI sammenstilt kunnskap fra forskningslitteraturen som belyser noen av disse spørsmålene. Resultatene vil bli sammenstilt i to CIENS-rapporter i løpet av sommeren. På vårens siste CIENS frokostseminar onsdag 14. juni ble hovedresultatene belyst i to innlegg av forfatterne bak rapportene: