Publisert: 2012

Miljøprøvebanken åpnet i CIENS

Miljøprøver fra norsk natur skal for første gang samles og lagres for framtiden i en nasjonal prøvebank. Miljøprøvebanken som er et samarbeid mellom Klif og CIENS, åpnet 6. november 2012, og kan bli et viktig verktøy for å spore miljøgifter vi i dag ikke kjenner.

Miljøprøvebanken åpnet 2012 Hambro, Klif, viser hvordan prøver skal tas av fisk under veiledning av Fjeld, NIVA.
Miljøprøvebanken åpnet 2012Hambro, Klif, viser hvordan prøver skal tas av fisk under veiledning av Fjeld, NIVA. 📷 Max Lotternes, NIVA.

Miljøprøvebanken er et arkiv med prøver av fisk, fugler og andre organismer fra hele landet og Arktis samt luftprøver levert av NILU. Miljøprøver legges i et stort fryselager og blir tidskapsler som kan brukes til framtidig forskning på miljøgifter. På den måten kan vi om for eksempel 20 år spore opp miljøgifter vi i dag ikke kjenner, og undersøke utviklingen og spredningen av dem.

– Miljøprøvebanken gir Norge et unikt verktøy i miljøgiftarbeidet, sier Erik Framstad, leder i CIENS Lederforum.

Muskelprøven Ellen Hambro, Klif, tok var fra en 9-10 år gammel hunnfisk på 7,8 kilo med hjelp fra Miljøprøvebankens fagansvarlige, NIVA-forsker Eirik Fjeld, ble lagt på glass under åpning av Miljøprøvebanken 6. november 2012 i CIENS.

Miljøprøvebanken er finansiert av Miljøverndepartementet, og Klif er eier av banken. Den daglige driften er lagt til CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo. Et CIENS-konsortium av NIVA (leder), NINA, NILU og Universitetet i Oslo forestår driften av Miljøprøvebanken etter retningslinjer fra Klif.

undefinedLes mer om Miljøprøvebanken på