Publisert: 10.02.2014

Mer skog i fjellet gir varmere klima

De som har hytte i skoggrensen, eller er mye i fjellet, har sikkert lagt merke til at skogen vokser, og at skoggrensen er høyere opp nå enn tidligere.

Mer fjellskog vil bidra til global oppvarming Geiter er robuste husdyr som egner seg godt for utmarksbeite.
Mer fjellskog vil bidra til global oppvarmingGeiter er robuste husdyr som egner seg godt for utmarksbeite. 📷 Anders Bryn/Skog og landskap

Bortsett fra tap av kulturmark og utsikt, tenker man kanskje at mer skog er bra for klimaet siden den fanger opp CO2 fra atmosfæren.

– Det stemmer ikke, sier Heleen de Wit, forsker ved NIVA.

– Økt utbredelse av fjellskog er ikke bra for klimaet. Mer fjellskog vil faktisk bidra sterkt til global oppvarming, sier hun.

Dette er resultatet av en fersk studie der forskere så på hvordan høyere skoggrenser påvirker klimaet. Heleen de Wit ledet prosjektet, som var et samarbeid mellom Skog og landskap og CIENS instuttene Cicero, NINA og NIVA.

Les mer på om resultatene fra prosjektet på 

Les hele den vitenskapelige artikkelen her.