Publisert: 2007

Kunnskapsbasert klimapolitikk

”Kunnskapsbasert klimapolitikk – forskningens bidrag” var tema for CIENS-dagen 2007 onsdag 28. november. Her kan du se video fra konferansen og presentasjonene som ble holdt.

Panelet på CIENS-dagen 2007
Panelet på CIENS-dagen 2007

CIENS-dagen er et årvisst arrangement hvor sentrale problemstillinger som det jobbes med i CIENS-instituttene blir belyst for politikere, næringsliv, forvaltning, media og andre interesserte. Årets CIENS-dag ble arrangert i samarbeid med Norges forskningsråd.

 • Se videooverføring fra konferansen onsdag 28. november (åpnes i nytt vindu)

Hva er kunnskapsstatus for hva vi kan gjøre for å bekjempe og tilpasse oss klimaendringer? Nyttiggjøres forskningsbasert kunnskap godt nok av forvaltning og politikere? Er samspillet mellom politikk/forvaltning og forskning godt nok? Hvilke forbedringer kan gjøres? Hvilke kunnskapsbehov har forvaltningen og næringslivet og hvordan kan forskningen bidra? Dette er spørsmål som vil bli belyst på årets CIENS-dag.

Program 

09.00-09.10 Velkommen ved Sønneve Ølnes, Leder av CIENS lederforum

Åpning ved Arvid Hallén, Norges forskningsråd

09.10-09.30 Hva er klimautfordringen? Pål Prestrud, CICERO Senter for klimaforskning

Sesjon 1: Forskningens løsning på klimaproblemet

09.30-10.00 Muligheter og begrensninger, Christian Azar, Chalmers universitet, Gøteborg

10.00-10.30 Technology and technology development, Nebojsa Nakicenovic, IIASA

10.30-11.00 IEA-rapporten fra 2006 og utviklingen etterpå, Fridtjof Unander, Enova (frafall)

11.00-11.15 Pause

11.15-11.45 Hva koster det å bekjempe klimaendringer?Knut H. Alfsen, Statistisk sentralbyrå og CICERO Senter for klimaforskning

11.45-12.15 Norske muligheter og fortrinn, Bjørg Andresen, Institutt for energiteknikk

12.15-13.00 Lunsj

Sesjon 2: Barrierer og utfordringer for gjennomføring av klimapolitikk

13.00-13.30 Mot en effektiv klimapolitikk? Tre utfordringer, Jon Hovi, Universitetet i Oslo

13.30-13.50 Bruk av forskningsbasert kunnskap i utformingen av klimapolitikk, Annika E. Nilsson, Stockholm Environment Institute

13.50-14.10 Kunnskapsbaserte beslutninger i norsk gasskraftpolitikk, Are Føli, NTB

14.10-14.30 Pause

Sesjon 3: Paneldebatt

14.30-15.45 Forskningens bidrag og rolle til løsning av klimaproblemet.

Deltakere: Representanter fra politikk, næringsliv, forskning og media.

Debattleder: Andreas Hompland, Dagbladet

16.00- Sosial sammenkomst med enkel bevertning i anledning CIENS-dagen.

Kortfattet presentasjon av foredragsholderne:

 • Arvid Hallén er administrerende direktør i Norges forskningsråd.
 • Pål Prestrud er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning.
 • Nebojsa Nakicenovic er professor i energiøkonomi ved Wiens teknologiske universitet og leder av de to programmene Energy og Transitions to New Technologies ved International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Østerrike. Nakicenovic ledet arbeidet med utvikling av IPCCs utslippsscenarier.
 • Christian Azar er professor i fysisk ressursteori ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg. Azar sitter i rådgivende organer for den svenske regjeringen, og har vært rådgiver for Margot Wallström da hun var EUs miljøkommisær.
 • Fridtjof Unander er viseadministrerende direktør i Enova. Unander var fra 1997 til 2007 ansatt ved The International Energy Agency (IEA) i Paris. Fridtjof Unander var hovedforfatter av boken ”Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050” (IEA, 2006), en studie som analyserer hvordan forskjellige energiteknologier kan bidra til økt energisikkerhet og mindre CO2-utslipp.
 • Knut H. Alfsen er forskningssjef i Statistisk sentralbyrå og påtroppende forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning. Alfsen ledet sekretariatet for Lavutslippsutvalget.
 • Bjørg Andresen er forskningsdirektør og leder av området energi, miljøteknologi og fysikk ved Institutt for energiteknikk (IFE).
 • Jon Hovi er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.
 • Annika E. Nilsson er forsker ved klima- og energiprogrammet ved Stockholm Environment Institute.
 • Are Føli er journalist i NTB. Føli har mastergrad fra London School of Economics hvor han skrev masteroppgave om
  kunnskapsbaserte beslutninger i norsk gasskraftpolitikk.

Kontaktperson: Tove Kolset, informasjonsdirektør, CICERO Senter for klimaforskning