Publisert: 2012

Kunnskapsbasert forvaltning – fri forskning eller konsulentoppdrag?

Er forskningsinstituttene blitt for avhengige av sin oppdragsgivere? Er forskningen i så fall fri?

teaser-CIENSdagen-2012.jpg

Det var god debat og spennende program på CIENS-dagen 2012 i og utenfor Forum, Forskningspraken, 21. november. Nå er flere av presentasjonene lagt ut her.

Statssekretær Ragnhild Setsaas fra Kunnskapsdepartementet holdt innledningsforedraget, etterfulgt av forsker Gunnar Sivertsen, NIFU, seksjonssjef Anne Sundbye, Klif, seniorrådgiver Reidar Hindrum, DN, divisjonsdirektør Anders Hanneborg, NFR, og tre instituttsjefer fra CIENS. Innledningene ble etterfulgt av debatt under ledelse av Aslak Bonde.

Flere av innledningsforedragene er lagt ut her: 
Gunnar Sivertsen, forsker NIFU, Forskningens arbeidshester
Reidar Hindrum, seniorrådgiver Direktoratet for naturforvaltning,Utfordrer anbudsreglene kvaliteten på miljøovervåkningen? 
Gunnar Jordfald, daglig leder Forskningsinstituttenes fellesarena,Anbudsprosessen: Tvangstrøye med albuerom? 

og fra CIENS-instituttene: 
Ole-Anders Braathen, avd. direktør NILU, Eksempel: Klifs revisjon av norsk miljøovervåking
Greta Bentzen, adm. direktør NIVA, Forskning og overvåking - som hånd i hanske
Lasse Fridstrøm, instituttsjef TØI, Konkurranse eller samarbeid: vær så god å velge!

Speakers' corner:
CIENS-forskernes fem-minutter.