Publisert: 11.06.2015

Kulturarv og grunnvann

For å bevare kulturminner understrekes betydningen av riktig håndtering av overflatevann og opprettholdelse av vannbalansen i grunnen under disse i ny CIENS-rapport.

ciens-rapport-1-2015-forside-600.jpg

Rapporten oppsummerer det 3-årige prosjektet “Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning” (Urban WATCH) hvor involverte kommunale myndigheter i Bergen og Oslo har blitt satt under lupen samt aktuelle verneverdige områder i de to byene med spesielt fokus på Bryggen i Bergen. Det tverrfaglige prosjektet som avsluttes i disse dager, er finansiert av MILJØ2015 programmet til Norges forskningsråd, men er også økonomisk støttet av Riksantikvaren og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Last ned hele rapporten som pdf her.