Publisert: 01.02.2019

Kristin Halvorsen er ny styreleder i CIENS

Kristin Halvorsen avløser Gunnar Lindberg fra TØI og er ny styreleder i CIENS.

khalvorsen.jpg

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning siden 2014. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Kristin Halvorsen ble fast representant på Stortinget ved valget i 1989 og var partileder i SV fra 1997 til 2012. Hun var i perioden 1989 til 2005 medlem av Stortingets finanskomite, kontroll- og konstitusjonskomite og utenrikskomite. Hun var også parlamentarisk leder for SV fra 1997 til 2005.