Publisert: 2011

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Klimautviklingen for Norge viser at vi får et varmere, våtere og villere vær. Klimautviklingen gir årsakssammenhenger og bakgrunn for behovet for tilpasningstiltak, og er viktig kompetanse for forvaltning, næringsliv og beslutningstakere. Slik kunnskap om klimaprosesser gir innsyn i klimaendringenes mulige konsekvenser for vårt samfunn.

forside-CIENS-rapport-1-2011.jpg Forsiden til CIENS rapport 1-2011 om Klimatilpassing i Norge - Bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn.
Forsiden til CIENS rapport 1-2011 om Klimatilpassing i Norge - Bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn.

Tilpasning til klimaendringer kan best beskrives som en kontinuerlig prosess, både til gradvise klimaendringer og plutselige værhendelser. Planlegging av tilpasningstiltak krever kompetanse både om klimaendringer, og om lokal/regional sårbarhet. Slik kompetanse må benyttes i samfunnsplanlegging, helst i et langsiktig planleggingsperspektiv. 

Ulike forskningsprosjekt og utredninger viser til at større grad av samordning mellom forvaltningsnivå og sektorer er nødvendig for å få oversikt over klimatilpasningsutfordringer og behov for tiltak. Kunnskapsnivået må økes i forvaltningen og spisskompetanse fra ulike utsatte sektorer er viktig kunnskap i samfunnsplanlegging og tilpasningsarbeid. Samtidig som klimaendringer rammer lokalt, ligger både årsaksforhold og mulighet for tilpasning også utenfor de lokale styringssystemenes rammer.

Last ned rapporten som pdf her.