Publisert: 2011

Klimaendringsvitenskapens utfordringer

NIBR-forsker Jon Naustdalslids artikkel "Climate change - the challenge of translating scientific knowledge into action" er publisert i International Journal of Sustainable Development & World Ecology.

På tross av solide vitenskapelige bevis for at menneskeskapte klimaendringer vil påvirke livet på jorden, er det lite handling å spore, skriver NIBR-forsker Jon Naustdalslid i artikkelen "Climate change - the challenge of translating scientific knowledge into action".

Hovedbudskapet i artikkelen som er publisert i International Journal of Sustainable Development & World Ecology, er at mangelen på handling henger sammen med at de "moderne" miljøproblemene handler vel så mye om samfunn som miljø.