Publisert: 24.05.2017

Intens nedbør i Oslo

Intens nedbør i Oslo var overordnet tema på CIENS' frokostseminar onsdag 24. mai.

Den brede deltakelsen viser at dette er et tema som engasjerer.

Ikke minst var kommunene godt representert.

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt startet med en oversikt over klimaendringer i Oslo og Akershus for årene framover. Kort oppsummert er det forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig i intensitet og hyppighet, og at dette vil føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer, og faren for jord- og flomskred vil øke som følge av økte nedbørmengder. Stormflonivået forventes også å øke som følge av havnivåstigning.

Last ned presentasjonen i pdf her.

Klimaforsker Anita Verpe Dyrrdal ved Meteorologisk institutt snakket om ekstremnedbør i byer, med Oslo som eksempel. Hun pekte blant annet på utfordringer knyttet til overvann, mangelfulle målinger av korttidsnedbør, at lokale byger ofte ikke blir registrert og at kraftig nedbør øker i frekvens og intensitet.

Last ned presentasjonen i pdf her.

Tharan Fergus i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune snakket om klimatilpasning i praksis: Hvorfor håndtering av overvann er viktig og hvordan dette håndteres i Oslo. Kommunen har en strategi for overvannshåndtering som er forankret i kommuneplanen. Tharan ga innblikk i det konkrete arbeidet og i videre planer.

Last ned presentasjonen i pdf her.