Publisert: 15.11.2016

Integrert gjennomgang av desentraliserte og lokale vannforvaltningsbegreper som en del av Smart Cities

Desentralisert vannforvaltning er basert på prinsipper om integrert vannsyklusforvaltning og vannsensitiv urban design. Kloakk og overvann anses som en ressurs i stedet for avfall som slippes ut i resipienten. Intelligent vann- og ressursgjenbruk er avhengig av å samle opp vann i motsetning til å la det strømme ut i resipienten gjennom rørene. Slike systemer gir betraktelig mer fleksibilitet.

ciens-synt-integrert-gjennomgang-av-desentralisert-og-lokal-vannsyklusforvaltning.jpg

Smart City er generelt definert som en by som søker å løse offentlige problemstillinger via Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT)-baserte løsninger på grunnlag av et kommunalt samarbeid med flere interessenter. Men når man undersøker byene som kalles "smart cities" i henhold til smart-city kriteriene er det ofte uklart hvorfor enkelte byer kaller seg "smart".

Generelt er det bevist at når IKT tas i bruk innen vannforvaltning i byer blir innsamling av data mulig for å bedre kunne overvåke og administrere vannkvalitet, forbruk og lekkasjer. Aktivering av teknologi for å kunne kommunisere og for å bli multifunksjonell (kobling med andre Smart City-elementer) genererer data for å bedre forstå hvordan en by fungerer, samt å kunne bruke denne kunnskapen til å forbedre byen til fordel for innbyggerne og miljøet.

Denne gjennomgangen av tilgjengelige dokumenter viser at kunnskapsbaserte vurderingsprinsipper er svært nyttige for å sammenstille kunnskap selv med begrensede ressurser.

Hele CIENS syntesen finner du her: Integrative Review of Decentralized and Local Water Management Concepts as Part of Smart Cities (LoWaSmart). M. Umar og W. Uhl, 2016, NIVA report 7058-2016, 30 sider, i pdf-format her.

Les mer om de andre CIENS syntesene utgitt 2016 her.