Publisert: 05.12.2014

Idedugnad om smarte byer

Oslo og Bærum kommune og flere forskningsinstitusjoner var samlet til idédugnad om smarte byer i et energiperspektiv i regi av CIENS, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og UiO Energi, 3. desember 2014.

Deltagerne på idedugnad om smarte byer på Tøyen hovedgård
Deltagerne på idedugnad om smarte byerpå Tøyen hovedgård 📷 Amalie Kvame Holm, UiO Energi

Samlingen på Tøyen hovedgård var for å få fram ideer som kan danne grunnlaget for tverrfaglig forskningssamarbeid. 

Forskning på temaet passer godt inn i CIENS sin satsning innenfor CIENS Urban. Les mer om CIENS Urban her.

CIENS forskningsforum, ledet av Vibeke Nenseth (TØI), fikk ansvaret for å konkretisere ideene som ble diskutert på Tøyen.  

Les mer om idédugnaden og deltagerne på UiO Energi her.