Publisert: 2011

Hvor går veien videre?

Vi trenger ny teknologi. Politikere må tilrettelegge. Atferden vår må endres. Kanskje verdiene våre må endres også. Veien til et karbonfritt transportsystem er ikke ferdig lagt. Og når vi vil finne fram, er det ingen som vet. Men de fleste er enige om at det haster.

tempo-konferansen-2011-veien-videre.jpg

Noen av verdens toppforskere innenfor transport og miljø var til stede på konferansen «Policy Change for Sustainable Transport – New Policy Instruments and Modes of Governance», arrangert denne uken av forskningsprogrammet TEMPO.

De hadde ingen ferdigskrevne oppskrifter å tilby, men teoriene var mange og noen av løsningsforslagene spenstige. Nederlandske Jan Rotmans, professor ved Erasmus University i Rotterdam, er opptatt av hvordan vi skal få til større samfunnsmessige systemendringer - såkalte ’transitions’ - for en bærekraftig samfunnsutvikling. Han viste blant annet fram fremtidsillustrasjoner av karbonfrie biler på skinner.

– Mange, særlig unge, tror at dagens biler vil miste sin ikonstatus. Kanskje blir framtidens biler elektriske, førerløse og skinnegående, foreslo han, og så heller ikke vekk fra at en større del av Nederlands transport i framtiden vil foregå på vann.

– Skjer mye i industrien

Professor Daniel Sperling ved University of California, Davis ser imidlertid for seg at biler blir en del av framtiden. Han har skrevet boken «Two billion cars: Driving toward sustainability» som har fått mye oppmerksomhet i USA. Han trekker fram at framtidige transportløsninger er avhengige av tre  pilarer: bedre biler, bedre drivstoff og nye mobilitetsmønstre.

– Vi trenger ny teknologi og nye oppfinnelser. Og det skjer svært mye i bilindustrien nå, mye mer enn man hadde ventet for bare noen få år siden. Det produseres stadig bedre motorer, bedre gir og lettere materialer, og batterikostnadene reduseres mye raskere enn man hadde trodd, sa han.

– Jeg vet ikke hvor vi vil ende opp, men jeg tror at vi vil få en framtid der både biodrivstoff, hydrogen og elektrisitet driver bilene våre.  

Ikke bare teknologi

Enkelte av foredragsholderne på konferansen mente ny teknologi får for mye oppmerksomhet i transportdebatten.

– Jeg kjenner ikke til en eneste overgang som bare skjedde på grunn av ny teknologi. Overganger handler ikke minst om måten vi organiserer samfunnet på og hvordan verdiene våre endres, sa Jan Rotmans.    

Professor John Urry ved Lancaster University understreket samme poeng:

– Vi trenger ikke bare ny teknologi. Det er komplekse systemer som må endres. Når en har så tunge systemer i utgangspunktet, med så sterke interesser involvert, blir dette en utfordring, sa han.<h3 >Kan ta tid

Jan Rotmans har analysert overgangen til et mer røykfritt samfunn og pekte på at denne overgangen har tatt hele 50 år.

– Men 50 år, er det så ille da, innvendte Jane Summerton, senterleder ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo i en av konferansens debatter.

– Nei… det er ikke så ille, svarte fra Jan Rotmans, og minnet samtidig om at det ikke var mangel på steiner som gjorde slutt på steinalderen.

Last ned program og presentasjoner fra konferansen her.