Publisert: 14.08.2017

Hjelp oss med å bekjempe luftforurensning!

NILU – Norsk institutt for luftforskning er partner i EU-prosjektet hackAIR, som utvikler en plattform for å øke folks bevissthet om luftforurensning. Nå trenger vi deg og andre frivillige til å svare på en undersøkelse.

hackair.jpg

I hackAIR-prosjektet vil vi tilgjengeliggjøre informasjon om luftkvalitet ved å kombinere offisielle luftkvalitetsdata med målinger fra deltakere og andre kilder. Hensikten er å oppmuntre folk til å engasjere seg i å måle luftkvalitet, og til å endre adferd med hensyn til luftforurensning.

Til høsten lanserer vi hackAIR-plattformen og begynner å engasjere frivillige i Norge. Vi tar også sikte på å gjennomføre luftkvalitetsmålinger gjennom vinteren.

I mellomtiden trenger vi din hjelp for å finne ut hva du allerede vet om luftforurensning, og om du kan tenke deg å bidra til prosjektet.

Derfor inviterer vi deg til å delta i en kort undersøkelse. Den tar cirka 10 minutter og alle svar behandles selvfølgelig anonymt! Følg denne lenken: https://goo.gl/n8Rp5j

Takk for hjelpen,
hackAIR-teamet fra NILU