Publisert: 11.04.2013

Havnivåstigning rammer norsk kystkultur

Den forventede havnivåstigningen de nærmeste årene vil få store konsekvenser for norsk kystkultur slår ny CIENS-rapport fast. For første gang er det sett på sammenhengen mellom havnivåstigning og kulturminner.

Forsiden til CIENS rapport 1-2013 om Kulturminner og havnivåendringer
Forsiden til CIENS rapport 1-2013om Kulturminner og havnivåendringer

Syntesen Kulturminner og havnivåstigning er utført av CIENS-institutene CICERO og NIBR i samarbeid med Nansensenteret og NIKU. 

Rapporten er en del av prosjektet «Helhetlig informasjonspakke for kunnskapsstatus: Klimatisk betingede endringer i havnivå og konsekvenser for forvaltningen av kulturminner». 

Prosjektet er utviklet i dialog mellom Miljøverndepartementet og Riksantikvaren, med Miljøverndepartementet som finansiør og Riksantikvaren som ansvarlig for oppfølging.

Last ned hele rapporten Kulturminner og havnivåstigning som pdf her.