Publisert: 2008

Haga holdt pressekonferanse i CIENS

Regjeringen ønsker å opprette 6–7 forskningssentre for miljøvennlig energi. Den økonomiske rammen vil bli på minst 100 millioner kroner i 2009. Dette kom fram på olje- og energiminister Åslaug Hagas pressekonferanse i CIENS 15. mai i forbindelse med at revidert statsbudsjett for 2008 ble lagt fram.

Olje- og eneergiminister Aslaug Haga lanser forskningssentre for miljøvannlig energi våren 2008
Olje- og eneergiminister Aslaug Haga lanser forskningssentre for miljøvannlig energi våren 2008 © CIENS

Sentrene skal bygges over samme lest som dagens sentre for fremragende forskning – og skal få en finansiering på mellom 7 og 20 millioner kroner i året. Norges forskningsråd vil ha utlysningsteksten klar innen en uke.

 
Etableringen av forskningssentrene er en oppfølging av Energi 21, som er myndighetenes strategi for satsing på forskning og utvikling innenfor energisektoren. 

Haga la på pressekonferansen også fram store vyer for Norge som storeksportør av ren og fornybar energi til kontinentet i framtida. – Det er ikke mange land som har de samme naturgitte forutsetninger som Norge for å gjøre dette, understrekte hun, og trakk spesielt fram muligheten for å kombinere havmøller med dagens system for produksjon av vannkraft. 

Regjeringen vil i år bevilge 70 millioner ekstra til forskning og utvikling av fornybar energi og karbonfangst og -lagring. 50 av millionene går over Olje- og energidepartementets budsjett. I 2009 vil den totale økningen til denne type forskning være på 300 millioner, og i 2010 på 600 millioner kroner, fortalte Haga. 

Direktør Anne Kjesti Fahlvik ved Divisjon for store satsinger i Norges forskningsråd orienterte Haga om hvordan de tenker omkring de nye sentersatsingene, som både kan være geografisk lokalisert eller av mer virtuell karakter. Støtten vil bli gitt over en periode på åtte år. 

Etter pressekonferansen besøkte statsråd Haga solcelleanlegget på taket i Forskningsparken som er et av landets største. 

Forskningsrådet har foreløpig følgende tidsplan for å etablere forskningssentrene: 
Utlysning: Mai 2008
Søknadsfrist fase 1:  03.09.2008
Søknadsfrist fase 2 (for de som går videre fra fase 1):  23.11.2008
Vedtak om sentre: Januar 2009
Oppstart av sentre:  2009. 

Les mer her om hvordan Forskningsrådet tenker seg sentrene organisert.