Publisert: 08.12.2014

Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

- Altfor ofte bygger politiske beslutninger på sviktende kunnskap. Kunnskapen om byutvikling er ofte fragmentert, og kunnskap fra ulike fag brukes ikke i sammenheng.

Vibeke Nenseth prosjektleder for UrbaKnow
Vibeke Nensethprosjektleder for UrbaKnow 📷 TØI

-  Innføringen av CO2-avgiften for bil som klimatiltak for eksempel, førte til vesentlig økning av dieselbiler og merkbart mer forurenset luft i norske byer, påpeker Vibeke Nenseth, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI) og prosjektleder for UrbaKnow. 

- Vårt utgangspunkt i prosjektet UrbaKnow er at når kunnskap fra mange fag legges til grunn gir det solide beslutninger. Flere av fadesene vi ser i byutviklingen skyldes manglende helhetlig kunnskap bak beslutningene. Kunnskap fra for få fag er lagt til grunn. Derfor overskues ikke negative konsekvenser og problemer som måtte oppstå. Tverrfaglighet skal gi robuste råd, sier Vibeke Nenseth. Råd som skal føre til solide politiske løsninger som står seg over tid.

Trender

- Byutvikling blir ofte preget av trender og problemer i tiden. Ulike fag legger til grunn sine hensyn og tradisjoner som gir ulike bymodeller, enten det er den kompakte byen, kretsløpsbyen eller den smarte byen. Men det må være mulig å ha flere tanker i hodet på en gang, fremholder Nenseth.

- Men det fins også positive trender, fortsetter prosjektlederen. Tidligere ble politikken utformet basert på interesser og verdier. Beslutningene ble ofte tuftet på lokalt og politisk lekmannsskjønn. I dag derimot utformes mer politikk på bakgrunn av kunnskap, og dette trengs å styrkes ved at flere fagområder legges inn i kunnskapsgrunnlaget.

I forskningsprosjektet UrbaKnow vil både byutviklingsprosjekter som har vært vellykket og noen som har gått ordentlig galt, bli satt under lupen. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd fra 2014 til 2016. Les mer om prosjektet i Norges forskningsråds prosjektdatabase.

Prosjektet er i regi av CIENS, som er et forskningssenter for miljø og samfunn med Universitetet i Oslo og 7 forskningsinstitutter innen natur- og samfunnsvitenskapelige fag, deriblant TØI. CIENS har en egen satsing på byutvikling og urbanisering, CIENS Urban, hvor prosjektet passer godt inn. Også utenfor CIENS anerkjennes behovet for tverrfaglig kunnskap og samarbeid innen byutvikling som var et av temaene på Miljø 2015-konferansen i november.