Publisert: 2008

Fullt av folk i CIENS-teltet

CIENS deltok i år med et 100 m2 stort telt på Forskningstorget på Universitetsplassen 19.- 20. september. Målt etter tilstrømningen av besøkende ble det en stor suksess.

Forskningstorget 2008 - miljø-quiz i CEINS teltet engasjerer.
Forskningstorget 2008- miljø-quiz i CEINS teltet engasjerer. 📷 Harald Aas, TØI

De ulike instituttene presenterte aktiviteter for både barn og voksne. Nedenfor kan du se noen bilder fra torget.

undefinedBallonger med CIENS- og NILU-logo gjorde at teltet var synlig på lang avstand. 

undefinedBjørn Faafeng fra NIVA viste unge nysgjerrige hva som kan finnes i en dråpe vann. 

undefinedundefinedPå TØI sin stand var det en sykkel som svingte feil vei - for å vise hvor viktig det er at kjøretøyer og trafikksystem lages på en enhetlig måte, slik at feilhandlinger unngås i trafikken. 

Sykkelen var veldig populær - og veldig vanskelig å sykle på om man ikke hadde trent på forhånd.

undefinedMet.no varsler både vær, klima og miljø - og nettsiden til yr var selvfølgelig populær. 

undefinedNIBR-standen samlet mange unge.

undefinedMottoet i CIENS-teltet var "Flere tanker i hodet": For å løse de store miljøutfordringene som samfunnet står overfor, må mange fagmiljøer arbeide sammen.