Publisert: 25.01.2019

Forskningsrådet tildeler CIENS 2 millioner kroner til kunnskapsstatus om systemer for forvaltning av økosystemer

Forskningsrådet tildelte i desember to millioner kroner til et ettårig prosjekt om økosystembasert forvaltning med mål om å utvikle en kunnskapsstatus om forvaltningssystemer.

FR_logo_Bm_rgb.png

Norske myndigheter skal sikre en bærekraftig og kunnskapsbasert økosystembasert forvaltning. Økosystembasert forvaltning må ses i et samfunnsperspektiv, på tvers av og i et samarbeid mellom ulike sektorer. Forvaltningssystemene må videreutvikles for å møte utfordringer økosystemene står overfor i møte med endringer i næringsutvikling, urbanisering, infrastruktur, klimaendringer,  arealbruk, forurensning mv. Kunnskap om eksisterende forskning er nødvendig for å møte framtidige utfordringer og danne grunnlag for politikk og forvaltning.

CIENS utgjør Norges, og et av Europas, største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn og skal nå gjøre opp kunnskapsstatusen om økosystemsforvaltning i 2019. Norsk institutt for naturforskning (NINA) koordinerer arbeidet.

Les mer: https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/MILJOFORSK_1_nytt_prosjekt/1254038263486