Publisert: 2007

Forskningsminister Tora Åsland besøker CIENS

- Verden er tverrfaglig. Det må også forskningen gjenspeile, sa forskningsminister Tora Aasland da hun mandag 12. november besøkte CIENS. Hun ga uttrykk for at senteret med sin tverrfaglige miljøforskning er godt plassert i forhold til Regjeringens forskningsambisjoner.

Forskningsminister Tora Aasland understreker viktigheten av tverrfag i sitt besøk hos CIENS
Forskningsminister Tora Aasland understreker viktigheten av tverrfag i sitt besøk hos CIENS © CIENS

Sønneve Ølnes, leder av CIENS lederforum og Haakon Thaulow, leder av CIENS fagledelse, viste statsråden og statssekretær Kyrre Lekve med følge rundt i CIENS-bygget. Etterpå fikk de en presentasjon av CIENS med særlig vekt på det faglige samarbeidet.

Aasland ga uttrykk for at CIENS har truffet godt i forhold til Regjeringens forskningsambisjoner. Hun presiserte at ”verden er tverrfaglig” og det må også forskningen gjenspeile. Klima og miljøforskning er høyt prioriterte forskningsområder.

Statsråden ga også uttrykk for at hun ønsket et mer samlende grep om forskningen, og har som ambisjon å utvikle økt forståelse for forskning også i de andre departementene.

På møtet diskuterte man også strukturer for bedre samhandling og kontakt mellom forskning og forvaltning, og hvordan man kan utvikle bedre tverrfaglig bestillerkompetanse hos oppdragsgivere.

Foruten Sønneve Ølnes og Haakon Thaulow deltok Pål Prestrud fra CIENS lederforum og Marika Kolbenstvedt fra CIENS fagledelse på møtet.

Leder av CIENS lederforum Sønneve Ølnes orienterer forskningsminister Tora Aasland om CIENS. Foto: Harald Aas