Publisert: 2006

Første felles faglige strategi og forskningsprogram

CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. Senteret er basert på felles faglige strategier og forskningsprogram (CIENS Fagprogram - SACRE), samarbeid om forsknings- og formidlingsoppgaver og samlokalisering av mer enn 500 personer i et moderne miljøvennlig bygg i Forskningsparken.

forsiden-SACRE-CIENSstrategi.jpg

CIENS representerer en ny spennende arena som spenner fra grunnforskning via anvendt forskning til innovasjon og nyskaping i Forskningsparken i nærheten av Universitetet i Oslo som er en av partnerne. CIENS er et ledende nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn.

Aktivitetene i CIENS skal kjennetegnes av følgende verdier:

  • Kvalitet
  • Innovasjon
  • Samspill
  • Samfunnsrelevans

Kortnavnet CIENS er satt sammen av bokstaver fra det engelske navnet for senteret; Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research. Det uttales som det engelske ordet Science og gir assosiasjon til vitenskap.

Medlemmene i CIENS-samarbeidet

CIENS-samarbeidet med sine ni medlemmer utgjør mer enn 500 medarbeidere fordelt på naturvitenskap, teknologi, samfunnsfag og økonomi. CIENS representerer en betydelig kunnskapsressurs, og målet er at senteret skal bidra til å styrke samfunnets evne til å løse de betydelige og komplekse utfordringene i skjæringsfeltet mellom miljø og samfunn.

Last ned SACRE - den første felles forskningsplanen for CIENS her