Publisert: 10.06.2013

Flom og skred

CIENS arrangerte 7. februar 2012 seminaret «Flom og skred i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima. Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra?» Etter seminaret etablerte CIENS en arbeidsgruppe under ledelse av Anders Solheim fra NGI som har utarbeidet et notat. Notatet ble kort introdusert under Forskning til frokostseminaret under CIENS-uka 2013 "Flom, jord og snø" 7. juni 2013 av Haakon Thaulow, CIENS Forskningsforum og NIVA.

forside-notat-om-flom-og-skred.jpg

Notatet presenterer problemstillingene, drøfter utdannings- og kunnskapsstatus, og samarbeidspotensialet i Oslo-miljøet.

I arbeidsgruppe under ledelse av Anders Solheim NGI, deltok Hege Hisdal, NVE, Anders Elverhøi og Nils Roar Sælthun begge UiO, Institutt for geofag, Brit Lisa Skjelkvåle, NIVA, Toril Engen-Skaugen, Met.no, Ronny Klæboe, TØI, Martin Lund-Iversen, NIBR, og Jon Museth, NINA.

Arbeidsutvalget foreslår i notatet at CIENS etablerer en faglig struktur f.eks. et faglig forum for «Skred og flom» med deltagelse fra NGI til tross for at de ikke er med i CIENS.

Les også