Publisert: 2006

En møteplass for kunnskapsformidling

CIENS fagsenter er base for nasjonal og internasjonal samhandling mellom CIENS-forskere og eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

skisse-av-CIENS-bygningen.jpg

CIENS fagsenter skal først og fremst legge til rette for kommunikasjon mellom mennesker.

CIENS fagsenter har møte- og konferansefasiliteter, samt presentasjonsarealer for formidling av forskningsaktiviteter. Innenfor rammene av det fysiske fellesskapet ønsker CIENS Fagsenter å skape en faglig merverdi og legge til rette en infrastruktur som internt stimulerer til samarbeid og som eksternt bidrar til å bygge nettverk og å synliggjøre den faglige aktiviteten i CIENS.

Fagsenterets fysiske fasiliteter består av en vestibyle, Agora, som også er CIENS-instituttenes utstillingsvindu samt "minglerom" ved konferanser. Fagsenteret har følgende møterom:

  • Forum (auditoriet) tar ca. 130 personer 
  • Via tar 30-40 personer
  • Aqua tar 22 personer 
  • Terra tar 12 personer 
  • Aero tar 10 personer 
  • Flamma tar 8 personer 
  • Agora - vestibyle/"minglerom"

Møterommene kan bestilles via Forskningsparken eller via Leietakernettet.