Publisert: 2012

CIENS tildelt en nasjonal oppgave

Miljøprøvebanken var i full drift i CIENS i 2012. Avtalen mellom Miljøverndepartementet, Klif og CIENS AS om drift av Miljøprøvebanken løper fram til 2035. Dette blir derfor en viktig aktivitet for CIENS.

logo-miljoprovebanken.jpg

Miljøprøvebanken åpnet 6. november 2012 i CIENS, og var i full drift i løpet av året. Tidligere på året var formalitetene rundt den nasjonale oppgaven om innsamling og arkivering av miljøprøver på plass mellom Miljøverndepartementet, Klif og CIENS AS. I første omgang løper avtalen helt fram til 2035. Dette blir derfor en viktig aktivitet for CIENS framover.

CIENS AS har organisert oppgaven gjennom et konsortium av CIENS-instituttene NIVA, NINA, NILU og Universitetet i Oslo. Prosjektledelse og ansvaret er lagt til NIVA med Odd Skogheim som prosjektleder og Eirik Fjeld som faglig ansvarlig. Begge to jobber hos NIVA. En Ekspertgruppe skal ta stilling til søknader om uttak av prøver og gi råd om drift av Miljøprøvebanken. Ekspertgruppen består av 7 forskere med sterk faglig kompetanse på miljøgifter. Seks av medlemmene kommer fra norske forskningsinstitutter (NVH, NIFES, NILU, NIVA, NP og UiO), mens én kommer fra Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm, som har ansvaret for den svenske miljøprøvebanken.

undefinedOm Miljøprøvebanken

Miljøprøvebanken skal bli et stort arkiv av miljøprøver fra norsk natur, og et framtidsrettet verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter. Miljøprøvebanken skal inneholde dypfryste prøver fra blant annet fisk og fugler fra hele landet og Arktis. Prøvene som legges i banken blir tidskapsler fra dagens miljø, som kan analyseres med framtidens teknologi og kunnskap.

Fortiden har lært oss at vi mennesker finner opp stoffer vi tror er ufarlige og nyttige der og da, men som vi senere, og ofte gjerne flere år senere, innser har skadelige effekter på naturen og miljøet. Da er det veldig nyttig for forskere å kunne analysere prøver fra tidligere for å kunne finne fram til kilden og skreddersydde avbøtende tiltak.

Miljøprøvebanken er lokalisert på 200 m2 i underetasjen i Forskningsparken/CIENS, og består av et kompaktarkiv plassert i fryselager (-25oC) samt ultrafrysere (-85oC). I tillegg er det to laboratorier for behandling av innsamlet materiale og opparbeiding av prøver.

Les også