Publisert: 2010

CIENS på Forskningstorget

CIENS-instituttene deltar på årets forskningstorg i Oslo med eget miljøtelt.

Forskningstorget i Oslo blir arrangert på fredag 24. og lørdag 25. september på Universitetsplassen.

Øv deg på CIENS miljøquiz og vinn kinobiletter på Forskninstorget!
Hvert av CIENS-instituttene har en egen stand i CIENS-teltet.

quiz i teltet - slett
quiz i teltet - slett

 

Jakten på polarstormen

Forskerne Ivan og Øyvind fløy rett inn ekstremværet for å forstå hvordan uværet oppstår og hvordan man kan varsle det. På Forskningstorget kan du se og høre historien deres.

CICERO:

Operaen under vann om 100 år?

Klimaendringene er her, og de rammer veldig ulikt. Både rike og fattige land må tilpasse seg. Men hvordan?

NINA:

Kan livsgrunnlaget vårt sikres?

Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorda.

Meteorologisk institutt:

Værmeldingen sikrer liv

Meteorologisk institutt har kolossale mengder data til rådighet. De kan brukes til å lage mange forskjellige typer værvarsler, men fordi vi har begrenset kapasitet, må vi foreta valg.

NIVA:

Levende dyr som verktøy

Hvordan kan forskerne bruke blåskjell til å varsle giftige alger langs kysten? Og hvorfor bruker de blåskjell til å spore forskjellige typer miljøgifter?

NILU:

Fra innviklet teknologi til enkle metoder

Kamera som sporer vulkanaskeskyer, og “UFO”er som måler kjemikalier i lufta. Det er bare eksempler på hva vi bruker.

Institutt for geofag, UiO:

Er det forandringer i breene i Arktis?

Nedsmeltingen av isbreene er sammen med varmeutvidelsen av vann, de viktigste årsakene til hevning av det globale havniået.

NIBR:

Metodemangfold og tverrfaglighet

Ulike ”faglige briller” og metoder sikrer fyldige, robuste og helhetlige analyser.

TØI:

Et miljøvennlig transportalternativ?

Vegtransporten står for om lag 20 prosent av Norges utslipp av klimagasser. Hva slags bil bør du velge dersom du ønsker å være mest mulig miljøvennlig?