Publisert: 2010

CIENS på EXPO 2010 i Shanghai

På seminaret "Environmental and Energy Research: Policy, Sceience and Technology - Bridging the Gap " var CIENS godt representert. Seminaret ble holdt i den norske paviljongen under "OSLO Week" 11.-14. mai på Expo-utstillingen.

Oslo er vennskapsby med Shanghai og det er utviklet kontakter på mange plan. Oslo-delegasjonen var på i alt 65 deltakere med byrådsleder Stian Berger Røsland i spissen. I tillegg var det representanter fra Shanghai byforvaltning tilstede.

Foruten politikere og ansatte i Oslos etater var det bred representasjon fra Universitet, Oslo Teknopol, NHO osv. 

- CIENS var trukket inn i arrangementet dels gjennom Universitetet , dels gjennom vårt pågående brede engasjement mot Oslo kommune med utgangspunkt i Oslo-CIENS seminaret i oktober i fjor, forteller Haakon Thaulow.

Bakgrunnen for seminaret var de store miljø- og energiutfordringene med økende krav til kunnskapsbaserte beslutninger. Fokus var ble på forholdet mellom politikk og fag.

Fra CIENS instituttene holdt Knut Alfsen, Cicero, Rolf Hagmann,Tøi og Haakon Thaulow, NIVA, foredrag. På nettsiden milen.uio.no finner du presentasjonene fra foredraget.

Mange CIENS forskere skal over til Shanghai i tiden utstilllingen varer; bl.a. har Miljøverndepartementet og Norges forskningsråd egne arrangementer på den norske paviljongen.