Publisert: 10.06.2013

CIENS i Partnership for European Environmental Research (PEER)

CIENS ble i 2013 medlem i PEER, et partnerskap med åtte ledende tverrfaglige miljøforskningssentre i Europa. Medlemskapet vil kunne gi CIENS-partnerne svært gode muligheter til å delta i prosesser knyttet til europeisk forskning.

Logoen til PEER et partnerskap med åtte ledende tverrfaglige miljøforskningssentre i Europa.
Logoen til PEERet partnerskap med åtte ledende tverrfaglige miljøforskningssentre i Europa.

Det kan være prosesser både i dialog med EU-kommisjonen om forskningsprioriteringer og i deltakelse i sterke prosjektkonsortier.

Vision

To be a world leader in integrating knowledge and expertise for sustainable development.

Mission

 • to build a strategic partnership of major European public environmental research centres;
 • to lead a European Research Area that strengthens the knowledge base for the sustainable development of a changing world;
 • to foster innovative interdisciplinary research and cross-cutting approaches in support of national and European policy-makers, industry and society.

PEER dekker et bredt spekter av fagtemaer innen miljø, klima og samfunn:

 • klimaendringer, scenarioer, klimapolitikk og -tilpasninger
 • atmosfæresammensetning, langtransportert forurensning
 • vannrammedirektivet, akvatisk økologi, overvåking, nedbørfeltmodellering
 • jordbruk, skogbruk, arealbruksendringer
 • naturmangfold, populasjons- og samfunns­økologi, landskapsøkologi, økologisk modellering
 • naturlig risiko: flom, ras, tørke, risikovurdering
 • forurensninger, økotoksikologi, epidemiologi
 • jordobservasjon, fjernmåling, miljøinformatikk
 • indikatorer for bærekraftighet, scenarioer, framskrivingsmetoder, beslutningssystemer
 • økosystemtjenester, miljøøkonomi, miljø­sosiologi, miljøpolitikk, styringssystemer

Partnerne i PEER utgjør nøkkelpartnere i ulike forskningsnettverk i Europa, som Alter-net, EurAqua og Landscape Europe. PEER har en samlet stab på ca 6300 og en total omsetning på ca 580 M€ (når CIENS, utenom Universitetet i Oslo, er inkludert).

Ved deltakelse i PEER vil CIENS bidra med synspunkter i felles innspill om forskningspolitikk til EU-kommisjonen, så vel som i kunnskapssammenstillinger på utvalgte temaer. PEER har god kontakt med EU-kommisjonen, og PEER-partnerne har hatt bra gjennomslag i EUs forskningsprogrammer, med deltakelse i en rekke EU-finansierte forskningsprosjekter. Dette kan gi gode muligheter for CIENS-partnerne til å bli med i gode konsortier ved framtidige søknader på EU-prosjekter.

For mer informasjon om PEER se www.peer.eu

Partnerne i PEER

 • Alterra, Wageningen UR (NL)
 • Irstea – Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (FR)
 • Centre for Ecology & Hydrology (UK)
 • Finnish Environment Institute SYKE (FI)
 • Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ (DE)
 • DCE - Danish Centre for Environment and Energy (DK)
 • CIENS Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research (NO)
 • European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability (EU).

For mer informasjon om PEER kontakt Erik Framstad (erik.framstad@nina.no)