Publisert: 12.06.2015

CIENS får ny styreleder

NIVAs administrerende direktør Greta Bentzen blir ny styreleder i CIENS.

Greta Bentzen
Greta Bentzen 📷 NIVA

Grunnlaget for CIENS-samarbeidet er ønsket om å utvikle et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i Oslo for tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn. CIENS skal stimulere til faglig nytenking og utvikling av felles faglige satsinger i skjæringsfeltet mellom naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, mellom grunnforskning og anvendt forskning og bidra til samarbeid mellom medlemmene.

CIENS Urban

I 2012 ble Miljøprøvebanken tildelt CIENS som en nasjonal oppgave, og i 2013 ble det utviklet en ny strategi for CIENS, hvor hovedsatsingen for forskningssamarbeidet er bærekraftig byutvikling - CIENS Urban.

- Siden etableringen i 2006 har CIENS arbeidet med å finne gode tema for forskningssamarbeid, men har opplevd at det er krevende å få finansiert denne typen flerfaglige forskning. Nå opplever vi en økende interesse både fra Klima- og miljødepartementet og Forskningsrådet for CIENS-samarbeidet og CIENS Urban, sier Bentzen.

Stort potensiale

- CIENS ble spesielt trukket fram i evalueringen av Miljøinstituttene hvor det står at CIENS samarbeidet har stor potensiale og bør revitaliseres.

- Det er positive signaler som motiver for å ta oppgaven som styreleder de kommende to år, sier Bentzen.

Hun tar over som styreleder etter Erik Framstad fra NINA, som har gjort en fremragende jobb i over tre år.

- Den viktigste prioriteringen fremover vil bli hvordan CIENS Urban og andre samarbeidsinitiativer kan styrke og videreutvikle CIENS-samarbeidet, avslutter Greta Bentzen.

Les mer om

Les også