Publisert: 2009

CIENS blir aksjeselskap

CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn er blitt aksjeselskap. Dette betyr at samarbeidet mellom de åtte forskningsinstituttene er blitt ytterligere formalisert.

Fra signeringen av aksjonæravtalen for CIENS AS i 2009
Fra signeringen av aksjonæravtalen for CIENS AS i 2009 📷 Harald Aas, TØI

Avtalen ble underskrevet ved en enkel seremoni i Forskningsparken i slutten av januar. 

– Selskapsdannelsen betyr blant annet at CIENS kan inngå juridiske bindende avtaler, sier leder av CIENS lederforum Sønneve Ølnes. I dag er det de ulike instituttene som står ansvarlig ved kontraktsinngåelser, selv om forskningen utføres innenfor CIENS-samarbeidet. 

– Slik vil det nok også i stor grad bli i framtiden, men aksjeselskapet gir mulighet for at også CIENS juridisk sett kan inngå kontrakter, sier Ølnes.

Fornøyde stiftere

Aksjonæravtalen for CIENS AS ble underskrevet mandag 26. januar 2009. Fra venstre: Paal Presterud (CICERO), Odd Skogheim (NIVA), Tor Heggberget (NINA), Geir Ellingsrud (UiO), Paal Berg (NILU), Jørn Rangnes (NIBR), Sønneve Ølnes (TØI) og Øystein Hov (Met.no). Met.no har av formelle grunner foreløpig ikke kunnet underskrive aksjonæravtalen, men deltar fullt ut i CIENS-samarbeidet.