Publisert: 20.12.2016

Brunere vann - årets siste frokost

Årets siste frokostseminar om brunere vann – årsaker og miljøkonsekvenser, samlet et 50-talls deltagere fra universtiteteter og forskningsinstitutter, forvaltning og næringsliv. Det brede engasjementet reflekter betydningen av å sikre god vannkvalitet også i framtiden.

cfrokost141216.jpg

- Sammenheng mellom brunere overflatevann i Skandinavia de siste 30 årene og redusert surnedbør og eller klimaendringer er sammensatt. Det vil variere fra sted til sted på grunn av lokaleforhold som avstand fra havet og nedbørsmønster, fremhevet Heleen de Wit fra NIVA i innledningsforedraget.

Dag Hessen understreket behovet for å studere kjemiske og biologiske elementer i hele nedbørsfelt, og ikke bare enkelt innsjøer, for å forstå endringer i transporten av organisk karbon og ulike tilbakekoblingseffekter. Til slutt ytret han et sterkt behovet om at den omfattende studien fra hele Skandinavia i 1995 skulle gjentas for studere lang tidsendringeri ulike nedbørsfelt av oppløst karbon.

Lars Hem fra Vann og avløpsetaten, Oslo Kommune, poengterte i sitt innlegg at deres drikkevannsanlegg må dimensjoneres med hensyn økt nedbørs intensitet som kan gi økt avrenning eller økte fargetall på råvannet. Utfordringen hans til forskningsmiljøene går derfor på forståelse for nedbørsvariasjon i et fremtidig.

Presentasjonene fra frokostseminaret finner du her.

Brunere vann - resultat av renere luft eller av klimaendring? Heleen de Wit, NIVA.

Brunere vann, økosystemeffekter og tilbakekoblinger, Dag O. Hessen, UiO: Biovitenskap.

Hva er dagens behandlingsanlegg bygget for? Lars Hem, Oslo kommune, Vann og avløpsetaten