Publisert: 17.04.2015

Blir Hovinbyen tett, grønn og bærekraftig?

Byutvikling engasjerer. Over hundre interesserte møtte til CIENS frokostseminaret om hvordan man kan få til kompakt byutvikling på en god miljøvennlig måte i midten av april.

Frokostseminar om kompakt byutvikling i CIENS toppsenter.
Frokostseminar om kompakt byutviklingi CIENS toppsenter. 📷 Jan-Tore Berghei, NIBR

Innlederne til frokostseminaret i CIENS om Hovinbyen var både forskere og ansvarlig byutviklere for området. Tilhørerne ble introdusert til planen for det eksisterende bo- og næringsområdet - Hovinbyen, hvordan Oslo skal lege til rette for opptil 30 000 nye boliger, økt persontransport og samtidig redusere utslippene, sykkel i byplanleggingen, gjennomføringen av kommunale arealplaner, god boligutvikling og folkehelseutfordringer.

Les invitasjonen til seminaret her.

Les mer om de kommunale planene for Hovinbyen her.

Les mer om hva som kom fram under seminaret og utfordringene ved å gjennomføre en så omfattende transformasjon av et eksisterende bomiljø her.

undefined