Publisert: 2006

Bærekraftig mobilitet

Et blant seks felles forskningstemaer i CIENS er bærekraftig mobilitet. Derfor ble det 2. november 2006 arrangert en felles workshop hvor formålet var å presentere mangfoldigheten i CIENS-forskeres tilgang til temaet og dermed bidra til felles diskusjoner. Seminaret skulle bidra med bakgrunn for senere, felles forskningssøknader og felles forskning innenfor temaet.

Program

Kl. 9.00 – 9.10: Velkomst v/forskningsleder Claus Hedegaard Sørensen, TØI

Kl. 9.10 – 12.00: Bærekraftig mobilitet og miljømessige utfordringer

Hva er bærekraftig mobilitet? 
Professor Petter Næss, Aalborg Universitet og NIBR. 
Opponent: Instituttsjef Lasse Fridstrøm, TØI.

Hva betyr transporten for klimaet? 
Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt, CICERO. 
Vitenskapelig artikkel: Climate forcing from the transport sectors
Opponent: Forsker Tore Leite, TØI. Presentasjon ikke tilgjengelig

Hva betyr transporten for lokal og regional luftforurensning?
Forskningssjef Steinar Larssen, NILU. Presentasjon ikke tilgjengelig 
Opponent: Forsker Leonor Tarrason, met.no.

Hva betyr transporten for natur og landskap? 
Forsker Olav Skarpaas, NINA.

Opponent: Forsker Torleif Bækken, NIVA. Presentasjon ikke tilgjengelig

Kl. 12.50 – 14.50: Bidrag til mulige løsninger

Kan teknologien redde oss? 
Forsker Rolf Hagman, TØI. 

Opponent: Professor Karl Georg Høyer, Høgskolen i Oslo.

Kan fordelingen mellom ulike transportformer endres i byene?
Avdelingsleder Arvid Strand, TØI.
Opponent: Professor Petter Næss, Aalborg Universitet og NIBR. Presentasjon ikke tilgjengelig

Kan omfanget av trafikken reduseres? 
Forsker Farideh Ramjerdi, TØI.

Opponent: Forsker Vibeke Nenseth, TØI.

Kl. 15.10 – 17.00: Implementering av løsninger

Hvordan er erfaringerne med implementering av trafikkmiljøtiltak i norske byer?
Professor Per Kristen Mydske, Institutt for statsvitenskap, UiO.

Opponent: Avdelingsleder Arvid Strand, TØI. Presentasjon ikke tilgjengelig

Hvordan implementere kombinerte nasjonale og internasjonale løsninger? 
Forskningsleder Gunnar Eskeland, CICERO.
Opponent: Forskningsleder Harald Minken, TØI.

Hur kan tvärvetenskaplig forskning förbättra möjligheterna till implementering? 
Professor Lars Nilsson, Lund Universitet, involveret i IMPACT (IMplementation Paths for ACTions towards sustatinable mobility)