Publisert: 2012

Attraktive og klimavennlige mellomstore byer

Rapporten presenterer og diskuterer kunnskap om mellomstore byers situasjon og utfordringer, om areal- og transportutvikling for redusert biltrafikk og klimagassutslipp og om byutvikling for mer attraktive byer.

forside-CIENS-rapport-2-2012.jpg Forsiden til CIENS rapport nr. 2 2012 om Attraktive og klimavennlige mellomstore byer
Forsiden til CIENS rapport nr. 2 2012 om Attraktive og klimavennlige mellomstore byer
En hovedkonklusjon er at det finnes store kunnskapshull og forbedringsmuligheter. Om disse dekkes vil mulighetene være langt bedre for at planleggerne, kommunene og andre kan være i stand til å bidra til mer klimavennlige og attraktive mellomstore byer.

Rapporten er del av prosjektet Helhetlig informasjonspakke for kunnskapsstatus fra forskning om byutvikling. I prosjektet er det også utarbeidet en rapport kalt Planlegging for attraktivt bymiljø. Rapportene er ment å utfylle hverandre, og bør sees i sammenheng.

Les hele rapporten Attraktive og klimavennlige mellomstore byer som pdf her.