Publisert: 15.11.2016

3 nye CIENS synteser i 2016

CIENS sammen med Klima- og miljødepartementet (KLD) har identifisert flere kunnskapsbehov innenfor urban bærekraft på grunn av usikker knyttet til effekter av tiltak eller store variasjoner i praksis.

KLD bevilget støtte til å oppsummere tre slike temaer i 2016 på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap:

Harald Aas, TØI, har vært kontaktperson for CIENS, mens Viggo Lindahl har vært kontaktperson i KLD.