Tid: 22.03.2018 kl 09:00 Publisert: 21.12.2017

VERDENS VANNDAG 2018

Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres hvert år 22. mars. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Tid og sted: 22. mars 2018 kl. 09:00-16:00, Forskningsparken, Gaustadalléen 21

  • Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?
  • Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?
  • Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?
  • Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?

For deg som er interessert i hvordan vann er en del av naturen og hvordan naturen kan brukes for å løse utfordringer knyttet til vann.

For mer informasjon se: http://www.hydrologiraadet.no/