Tid: 27.01.2016 kl 08:30 Publisert: 11.01.2016

Utviklingen av den kompakte byen

Ideen om den kompakte byen er forlokkende. Storsamfunnets behov for energieffektive og miljøvennlig byer sammenfaller med utbyggerens ønske om maksimal utnyttelse av tilgjengelige arealer. Sammenveving av boliger, arbeidsplasser og kulturliv innfor korte avstander av banegående knutepunkter kan redusere behovet for transport og gi effektive, pulserende og bærekraftig levende lokale samfunn. Hvem påser at den kompakte byen blir for alle, og ikke stenger enkelt grupper ute? Hvordan ivaretas bærekraft og miljø, folkehelse og sosialt mangfoldig i utviklingen av disse bydelene?

Havnepromenaden_Frognerstranda.jpg (width940).jpg

undefinedMerk: Presentasjonene fra seminaret er vedlagt her som pdf.

CIENS frokostseminar onsdag 27. januar, kl. 08:30 – 10:00 i CIENS toppsenter med lett frokost fra kl. 08:15.

  • Iscenesettelse av den kompakte byen – arkitekturens rolle, Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
    Presentasjonen finner du som pdf her.

  • Paradokser og dilemmaer i den kompakte byen, Hege Maria Eriksson, arkitekt, tidligere Norsk design- og arkitektursenter DOGA og leder av Oslo arkitekturtriennale, snart Statsbygg. 
    Presentasjonen finner du som pdf her.

  • Bør kompakt byutvikling kreve nye forståelse av kvalitet? Hege Hofstad, forsker, NIBR, og medforfatter av boka Kompakt byutvikling – muligheter og utfordringer, 2015. 
    Presentasjonen finner du som pdf her.

Kontaktperson: t.a.thorsen@geo.uio.no