Tid: 28.09.2016 kl 08:30 Publisert: 12.09.2016

Urbane (miljø)utfordringer

– Plast i norsk torsk, miljøgifter i norske fjorder og forurensning i blågrønne biotoper.

CIENS frokostseminar onsdag 28. september, kl. 08:30 – 10:00 med lett frokost fra kl. 08:15.

Sted: CIENS toppsenter, Forskningsparken, Blindern, Oslo.

Rask byvekst gir følger for planter, dyr og mennesker. Vi ønsker velkommen til et høyst aktuelt frokostseminar med smakebiter fra ferske publikasjoner og rapporter om utfordringer i urbane strøk.

- Blågrønne løsninger - økologiske feller for vannlevende organismer? Av Sissel B. Ranneklev, NIVA. Sedimenteringsbasseng er viktige blågrønne elementer i det urbane miljøet, men hvordan er forurensningssituasjonen i de blågrønne biotopene? Tilbyr de gode oppvekstmiljøer for vannlevende organismer?

- Hvordan påvirkes dyrelivet i og rundt Oslofjorden av våre urbane vaner? Av Anders Ruus, NIVA.
Osloborgere omgir seg med stadig flere stoffer som havner i fjorden, sammen med etterlatenskaper fra tider hvor miljøvern ikke sto like høyt på dagsordenen. Miljøovervåknings-programmer gir innsikt i om - og eventuelt hvordan - dyrelivet eksponeres og påvirkes.

- Plast i torsken fra Bergen havn, med mer. Av David P. Eidsvoll, NIVA.
En ny studie dokumenterer at 27 % av torsken i Bergens havnebasseng har plast i magen. Nyheten fikk riksdekkende medieomtale i aviser, radio og tv. Eidsvoll går i dette seminaret både i dybden og litt rundt dette studiet.

Kontaktperson: harald.borchgrevink@niva.no

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)