Tid: 06.12.2017 kl 09:00 Publisert: 29.08.2017

Samskaping for det grønne skiftet i Oslo

CIENS-konferansen 2017, 6. desember 2017 i Forskningsparken. Meld deg på!

ciens-konf-2017.jpg

Mer om konferansen, påmelding og programmet her!

 

Oslo har satt seg høye klimamål og skal bli en nullutslippsby i 2030. Oslo ble nylig kåret til Europas Grønne hovedstad for 2019. Oslopolitikerne mener klimamålene kan nåes. Men de viktigste tiltakene for et grønt skifte stiller store krav til helhetlig og samordnet klimaledelse, innovasjon og endring i mobilitet, smarte energiløsninger, og byutvikling mot mer miljøvennlige løsninger.

CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet. Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by.

Vi har valgt ut noen sentrale tema for å rette søkelyset mot hvordan samskaping (co-creation) kan bidra til privat og offentlig innovasjon og verdiskaping.

Vi spør:

  1. Hva er hovedutfordringene for å oppnå et grønt skifte på aktuelle politikkfelt?
  2. Hvordan kan samskaping fremme innovasjon og omstilling?
  3. Hva hindrer samskaping? Hva er konfliktlinjene, og hvilke interesser står på spill?
  4. Hva skal til for å bygge nye arenaer for samskaping mellom forskning, næringsliv, det offentlige, og innbyggerne i Oslo?

Les mer om konferansen og programmet her!