Tid: 08.06.2016 kl 08:30 Publisert: 20.05.2016

Nytt byplanleggingsverktøy

- hvordan kan det bidra til bedre luftkvalitet i byene?

CIENS-frokost-080616.jpg

CIENS frokostseminar onsdag 8. juni, kl 08:30 - 10:00 med servering av lett frokost fra 08:15

Sted: CIENS toppsenter, Forskningsparken.

Med det nye nasjonale beregningsverktøyet (NBV) skal forvaltning, forskere og konsulenter kunne kartlegge luftkvaliteten i norske byer og tettsteder, og bruke informasjonen til å planlegge god luftkvalitet der folk bor.

Så langt i prosessen har prosjektet etablert en felles metodikk for innhenting av nødvendige data for å beregne konsentrasjoner av luftforurensning i norske byer og tettsteder. Data om både forurensende utslipp fra ulike kilder og meteorologi for byer og tettsteder er oppdatert ved hjelp av denne metodikken, og er tilgjengelige til videre bruk.

Resultatene fra denne første fasen blir snart tilgjengelige – hvordan ser verktøyet ut så langt? Hva skal skje videre? Hør fra de ulike aktørene i prosjektet, fra forvaltning til forskere.

  • Målet med prosjektet: Hva skal NBV brukes til? Isabella Kasin og Sigmund Guttu, Miljødirektoratet
  • Fortløpende utfordringer i prosjektet, Pål Rosland, Statens Vegvesen
  • Prioriteringer og oppnådde resultater så langt, Leonor Tarrasón, NILU
  • Dette forurenser norske byer (NB: blir holdt på engelsk), Susana Lopez-Aparicio, NILU
  • Meteorologien i verktøyet, Bruce Denby, MET
  • Hva kan et slikt planleggingsverktøy bidra med i praksis? Innledende presentasjon med oppfordring til deltakelse fra salen, Britt Ann Høiskar, NILU

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)

Kontaktperson: christine.solbakken@nilu.no